CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY. Đường dây nóng: Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng: 0916520099; 0243.8716970

Có 135 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục - Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_bieu-05060708_cong-khai-t1-2022_15012022.pdf
 Thông tin ba công khai 14-01-2022
2 Thông báo thay đổi giáo viên dạy môn Tin học năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-thay-doi-gv-tin_05112021.pdf
Số 48/TB-THNTThông tin ba công khai 04-11-2021
3 Dự toán thu chi ngân sách Quý 3/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du-toan-thu-chi-ns-quy-32021_29102021.pdf
 Thông tin ba công khai 27-09-2021
4 Điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: dieu-chinh-giam-du-toan-thu-ns-dot-2_29102021.pdf
 Thông tin ba công khai 25-09-2021
5 Công khai số lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên được dào tạo, bồi dưỡng: hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2021 - 2022 và 2 năm tiếp theo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-dao-tao-boi-duong-21-22_29102021.pdf
 Thông tin ba công khai 05-09-2021
6 Công khai chất lượng giáo dục Tiểu học thực tế năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-t92021_24092021.pdf
 Thông tin ba công khai 05-09-2021
7 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-qd-kiem-tra-noi-bo-nh2021-2021_13102021.pdf
Số 30/KH -THNTThông tin ba công khai 04-09-2021
8 Bổ sung dự toán thu chi ngân sách đợt 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bo-sung-du-toan-thu-chi-ns-dot-2_29102021.pdf
 Thông tin ba công khai 30-08-2021
9 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-theo-thong-tu-3620217-thoi-diem-282021_24092021.pdf
 Thông tin ba công khai 02-08-2021
10 Tổng hợp thành tích khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thanh-tich-khen-thuong-tap-the-ca-nhan-nam-hoc-2019-2020_29102021.pdf
 Thông tin ba công khai 15-07-2021
11 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý II năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-tuc-thien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-quy-ii-nam-2021_23082021.pdf
 Thông tin ba công khai 01-07-2021
12 Danh sách cán bộ, giáo viên hưởng phụ cấp tháng 7/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds-cb-gv-huong-phu-cap-th72021_16072021.pdf
 Thông tin ba công khai 01-07-2021
13 Danh sách cán bộ, giáo viên nâng lương tháng 7/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds-cb-gv-nv-nang-luong-th72021_16072021.pdf
 Thông tin ba công khai 01-07-2021
14 Danh sách Giáo viên hưởng phụ cấp tháng 6/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds-gv-huong-phu-cap-th62021_16072021.pdf
 Thông tin ba công khai 01-06-2021
15 Danh sách Cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng lương tháng 6/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds-cbgvnv-nang-luong-th62021_16072021.pdf
 Thông tin ba công khai 01-06-2021
123456789

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích