CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY. Đường dây nóng: Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng: 0916520099; 0243.8716970

Điạ chỉ: Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 04 38 71 32 26

Email: c1ngocthuy@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh: 27/7/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ: ĐHSP, Cử nhân Luật, Th.sĩ QLGD

Điện thoại riêng: 091.652.0099

Email liên lạc: phuongthpd@gmail.com

Phó Hiệu trưởng 1

Nguyễn Thị Khánh Chi
Nguyễn Thị Khánh Chi

Ngày sinh: 5/9/1982

Dân tộc: Kinh

Trình độ: ĐHSP, Th.sĩ QLGD

Điện thoại riêng: 0983592218

Phó Hiệu trưởng 2

Thái Thị Lan Hương
Thái Thị Lan Hương

Ngày sinh: 1/5/1972

Dân tộc: Kinh

Trình độ: ĐHSP, Th.sĩ QLGD

Điện thoại riêng: 0936667236

Email liên lạc: lanhuongam72@gmail.com

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Địa chỉ: Tổ 17 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Phương

Liên hệ: SĐT 0243.8713226, 0243.8716970 - Email: c1ngocthuy-lb@hanoiedu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích