CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY. Đường dây nóng: Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng: 0916520099; 0243.8716970

Điạ chỉ: Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 04 38 71 32 26

Email: c1ngocthuy@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh: 27/7/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :ĐHSP, Cử nhân Luật, Th.sĩ QLGD

Điện thoại riêng: 091.652.0099

Email liên lạc: phuongthpd@gmail.com

Phó Hiệu trưởng 1

Phạm Thị Khánh Ninh
Phạm Thị Khánh Ninh

Ngày sinh: 28/3/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :ĐHSP, Th.sĩ QLGD

Điện thoại riêng: 0988754348

Email liên lạc: Khanhninh76@gmail.com

Phó Hiệu trưởng 2

Phạm Thị Mai Thanh
Phạm Thị Mai Thanh

Ngày sinh: 13/6/1975

Dân tộc: Kinh

Trình độ :ĐHSP, Th.sĩ QLGD

Điện thoại riêng: 0982344089

Email liên lạc: maithanhngoclam@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích