CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY. Đường dây nóng: Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng: 0916520099; 0243.8716970

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động Website năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-qc-hoat-dong-website_10112020.pdf
Số 97/ QĐ-THNTQuyết Định 05-09-2020
2 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo mô hình THĐT năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-kien-toan-bcd-mh-thdt_10112020.pdf
Số 95/ QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
3 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo Website trường năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-kien-toan-bcd-dieu-hanh-website_10112020.pdf
Số 96/ QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
4 Quyết định kiện toàn ban kiểm tra kỹ năng CNTT cấp trường năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-kien-toan-ban-kt-ki-nang-cntt_10112020.pdf
Số 102/QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
5 Quyết định kiện toàn ban biên tập Website năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-kien-toan-ban-bien-tap-website-truong_10112020.pdf
Số 101/QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
6 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống camera giám sát năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-qc-quan-ly-su-dung-xu-ly-camera_10112020.pdf
Số 99/ QĐ -THNTQuyết Định 04-09-2020
7 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Lớp 2 Cổng Thông tin điện tử trường năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-qc-hoat-dong-cong-l2_10112020.pdf
Số 98/QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
8 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động lớp 2 cổng thông tin điện tử trường năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-qchd-cong-lop-2-moi_28042020.pdf
 Quyết Định 22-04-2020
9 Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống Camera giám sát năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-qc-ql-su-dung-camera-moi_28042020.pdf
 Quyết Định 22-04-2020
10 Quyết định ban hành quy chế hoạt động website năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-qc-hd-web-moi_28042020.pdf
 Quyết Định 22-04-2020
11 Quyết định ban hành nội quy nhà trường, nội quy các phòng học, phòng chức năng Trường Tiểu học Ngọc Thụy
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-ban-hanh-noi-quy-moi_28042020.pdf
 Quyết Định 08-04-2020
12 Quyết định kiện toàn ban kiểm tra kỹ năng CNTT cấp trường năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-kien-toan-ban-kt-kncntt-moi_28042020.pdf
 Quyết Định 18-03-2020
13 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo mô hình " Trường học điện tử " năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-kien-toan-bcd-th-mh-thdt_28042020.pdf
 Quyết Định 18-03-2020
14 Quyết định kiện toàn Ban kiểm tra kỹ năng CNTT cấp trường năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Q%C4%90%20ki%E1%BB%87n%20to%C3%A0n%20BKT%20CNTT%20c%E1%BA%A5p%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf
 Quyết Định 02-01-2020
15 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động lớp 2 cổng thông tin điện tử trường học năn 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan3330001_95201910.pdf
 Quyết Định 09-05-2019
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích