CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY. Đường dây nóng: Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng: 0916520099; 0243.8716970

Có 29 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định ban hành quy chế nhập điểm và chỉnh sửa dữ liệu trên phần mềm CSDL Trường Tiểu học Ngọc Thụy

(Tải File đính kèm)

Số 58/QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2021
2 Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của trường năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 57/QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2021
3 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Website trường năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 54/QĐ-THNTQuyết Định 01-09-2021
4 Quyết định kiện toàn Ban kiểm tra kỹ năng CNTT cấp trường

(Tải File đính kèm)

Số 56/QĐ-THNTQuyết Định 01-09-2021
5 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo , điều hành Website

(Tải File đính kèm)

Số 53/QĐ-THNTQuyết Định 01-09-2021
6 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện mô hình Trường học điện tử năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 49/QĐ-THĐTQuyết Định 01-09-2021
7 Quyết định ban hành quy chế hoạt động Website năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 50/ QĐ-THNTQuyết Định 01-09-2021
8 Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống Camera giám sát năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 52/ QĐ-THNTQuyết Định 01-09-2021
9 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động Website năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

Số 97/ QĐ-THNTQuyết Định 05-09-2020
10 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo mô hình THĐT năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

Số 95/ QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
11 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo Website trường năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

Số 96/ QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
12 Quyết định kiện toàn ban kiểm tra kỹ năng CNTT cấp trường năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

Số 102/QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
13 Quyết định kiện toàn ban biên tập Website năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

Số 101/QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
14 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống camera giám sát năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

Số 99/ QĐ -THNTQuyết Định 04-09-2020
15 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Lớp 2 Cổng Thông tin điện tử trường năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

Số 98/QĐ-THNTQuyết Định 04-09-2020
12

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Địa chỉ: Tổ 17 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Phương

Liên hệ: SĐT 0243.8713226, 0243.8716970 - Email: c1ngocthuy-lb@hanoiedu.vn