CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY. Đường dây nóng: Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng: 0916520099; 0243.8716970

Có 30 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Đánh giá , xếp loại cán bộ, công chức, viên chức , lao động hợp đồng tháng 05/2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  25-05-2023
2 Đánh giá , xếp loại cán bộ, công chức, viên chức , lao động hợp đồng tháng 04/2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  25-04-2023
3 Đánh giá , xếp loại cán bộ, công chức, viên chức , lao động hợp đồng tháng 03/2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  25-03-2023
4 Đánh giá , xếp loại cán bộ, công chức, viên chức , lao động hợp đồng tháng 02/2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  27-02-2023
5 Đánh giá , xếp loại cán bộ, công chức, viên chức , lao động hợp đồng tháng 01/2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  31-01-2023
6 Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 11/2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  30-11-2022
7 Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 10/2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  31-10-2022
8 Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 09/2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  30-09-2022
9 Tổng hợp kết quả xếp loại Phó hiệu trưởng, GV, NV tháng 05/2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  27-05-2022
10 Tổng hợp kết quả xếp loại Phó hiệu trưởng, GV, NV tháng 04/2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  27-04-2022
11 Tổng hợp kết quả xếp loại Phó hiệu trưởng, GV, NV tháng 03/2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  27-03-2022
12 Tổng hợp kết quả xếp loại Phó hiệu trưởng, GV, NV tháng 02/2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  27-02-2022
13 Tổng hợp kết quả xếp loại Phó hiệu trưởng, GV, NV tháng 01/2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  27-01-2022
14 Tổng hợp kết quả xếp loại Phó hiệu trưởng, GV, NV tháng 12/2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  27-12-2021
15 Tổng hợp kết quả xếp loại Phó hiệu trưởng, GV, NV tháng 10/2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  26-10-2021
12

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Địa chỉ: Tổ 17 Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Phương

Liên hệ: SĐT 0243.8713226, 0243.8716970 - Email: c1ngocthuy-lb@hanoiedu.vn