CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY. Đường dây nóng: Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng: 0916520099; 0243.8716970

Có 24 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tổng hợp kết quả xếp loại Phó hiệu trưởng, GV, NV tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tong-hop-ket-qua-xep-loai-pht-gv-nv-t10-nh21-22_29102021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  26-10-2021
2 Tổng hợp kết quả xếp loại Phó hiệu trưởng, GV, NV tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tong-hop-ket-qua-xep-loai-pht-gv-nv-thang-9-nh21-22_29102021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  30-09-2021
3 Điều chỉnh giảm dự toán thu chi ngân sách Đợt 1
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: dieu-chinh-giam-du-toan-thu-chi-ns-dot-1_29102021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  19-07-2021
4 Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 4/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tong-hop-danh-gia-cbgvnv-thang-42021_25052021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  25-04-2021
5 Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 3/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tong-hop-danh-gia-cbgvnv-thang-32021_08042021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  31-03-2021
6 Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 2/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tong-hop-danh-gia-cbgvnv-thang-22021_08042021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  26-02-2021
7 Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 1/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tong-hop-danh-gia-cbgvnv-thang-12021_08042021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  29-01-2021
8 Đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên HK1 năm học 2020- 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tong-hop-danh-gia-cbgvnv-hki-2020-2021_05022021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  10-01-2021
9 Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng, GV, NV tháng 7 năm học 2019/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-7-2020_04052021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  29-07-2020
10 Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-gia-vien-chuc-ldhd-19-20_19082020.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  13-07-2020
11 Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng, GV, NV tháng 5 năm học 2019/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-5-2020_04052021.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  30-05-2020
12 Đánh giá, xếp loại CB, GV, NV tháng 5/2020. Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-5-2020_11082020.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  29-05-2020
13 Đánh giá, xếp loại CB, GV, NV tháng 4/2020. Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-4-2020_11082020.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  29-04-2020
14 Đánh giá, xếp loại CB, GV,NV tháng 3/2020. Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-3-2020_11082020.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  31-03-2020
15 Đánh giá, xếp loại CB, GV,NV tháng 2/2020. Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-2-2020_11082020.pdf
 Đánh giá, xếp loại CB,GV,NV tháng  28-02-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích