CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY. Đường dây nóng: Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng: 0916520099; 0243.8716970

Có 47 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch công tác tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cong-tac-t11-2021-th-ngoc-thuy_23112021.pdf
Số 48/KH-THNTKế hoạch tháng 29-10-2021
2 Kế hoạch công tác tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_kh-cong-tac-t10-2021_23112021(1).pdf
Số 40/KH-THNTKế hoạch tháng 30-09-2021
3 Kế hoạch công tác tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cong-tac-t9-2021-th-ngoc-thuy_23112021.pdf
Số 31/KH-THNTKế hoạch tháng 31-08-2021
4 Kế hoạch công tác tháng 8/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cong-tac-t8-2021-th-ngoc-thuy_23112021.pdf
Số 20/KH-THNTKế hoạch tháng 02-08-2021
5 Kế hoạch công tác tháng 5/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_ke-hoach-cong-tac-thang-52021_25052021.pdf
Số 10/KH-THNTKế hoạch tháng 27-04-2021
6 Kế hoạch công tác tháng 4/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_-kh-cong-tac-thang-42021_02042021.pdf
Số 11/KH-THNTKế hoạch tháng 31-03-2021
7 KH công tác tháng 3/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cong-tac-thang-3-2021_10032021.pdf
Số 09/KH-THNTKế hoạch tháng 01-03-2021
8 KH công tác tháng 2/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_ke-hoach-cong-tac-thang-22021_10032021.pdf
Số 02/Kh-THNTKế hoạch tháng 03-02-2021
9 KH công tác tháng 1.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_ke-hoach-cong-tac-t12021_10032021.pdf
Số 72/Kh-THNTKế hoạch tháng 30-12-2020
10 Kế hoạch công tác tháng 12/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_ke-hoach-cong-tac-t122020_06122020.pdf
Số 68/KH-THNTKế hoạch tháng 01-12-2020
11 Kế hoạch công tác tháng 11/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_kh-cong-tac-thang-112020_06122020.pdf
Số 61/ KH-THNTKế hoạch tháng 02-11-2020
12 Kế hoạch công tác tháng 10/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_kh-cong-tac-thang-112020_09112020.pdf
Số 61/ KH-THNTKế hoạch tháng 02-11-2020
13 Kế hoạch công tác tháng 9/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_ke-hoach-cong-tac-thang-92020_15092020.pdf
Số 35 /Kh -THNTKế hoạch tháng 01-09-2020
14 Kế hoạch công tác tháng 8/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cong-tac-thang-8-2020_19082020.pdf
Số 30/Kh-THNTKế hoạch tháng 03-08-2020
15 Kế hoạch công tác tháng 7/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thnt_ke-hoach-cong-tac-t72020_05072020.pdf
Số 27/Kh-THNTKế hoạch tháng 02-07-2020
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích